AANVULLENDE VOORWAARDEN KINDERFEESTJES

Naast de algemene voorwaarden gelden specifiek voor de kinderfeesten (events) aanvullende specifieke voorwaarden.

Inhoudsopgave


Artikel K1 - De overeenkomst / Boeking kinderfeestje event
Artikel K2 - Herroepingsrecht / Annuleren
Artikel K3 - Aanwezigheid ouder of verzorger


Artikel K1 - De overeenkomst / Boeking kinderfeestje event

Het boeken van een kinderfeestje wordt gedaan door de aanschaf van een ticket van bij een kinderfeestje event. Bij het boeken en betalen gaat u akkoord en komt u overeen het nakomen van de prijs, type event en tijdslot (dag, tijdstip en duur). Na het boeken en betalen is het desbetreffende event gesloten voor anderen en is uw boeking voor het kinderfeestje event voltooid.

Artikel K2 - Herroepingsrecht / Annuleren

Omdat een kinderfeestje event betrekking tot vrijetijdsbesteding, en in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, is  het uitgezonderd van het wettelijke herroepingsrecht (zie ook Algemene Voorwaarden Artikel 8 en of Artikel 6:230p, BW (uitzonderingen herroepingsrecht)).

Verplaatsen / Annulering:

In eerste instantie hanteren wij dan ook geen annulering mogelijkheid. Wel bieden wij 1 keer de mogelijkheid tot verplaatsten, in geval van ziekte van de jarige, 1 dag vooraf het geboekte kinderfeestje event . Dit dient dan per mail en telefonisch aangeven worden (deze gegevens staan bij uw boeking). Wanneer er ziekte is bij een van de genodigde (uitgenodigde kinderen voor het kinderfeestje buiten de jarige om) is het niet mogelijk om het kinderfeestje event te verplaatsen.

Bij het melden van ziekte verplaatsen wij, via telefonisch overleg, het feestje naar een andere dag en krijgt u opnieuw een bevestiging per mail.

Wanneer er geen ander event meer beschikbaar is binnen een periode van 2 maanden na het geboekte kinderfeestje event bieden wij wel kosteloze annulering en storten wij het bedrag terug door middel van een credit factuur 30 dagen na de datum van het geboekte kinderfeestje event


Artikel K3 - Aanwezigheid ouder of verzorger

  1. Bij de activiteit blijft altijd minimaal 1 ouder of verzorger van de jarige voor de gehele duur van het kinderfeestje aanwezig.

  2. Ouders of verzorgers blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor de kinderen.